Montörer

 

Samtliga montörer har gått kursen heta arbeten denna är obligatorisk då svetsning ingår i arbetsuppgiften

Montörerna har spårbehörighet, vilket innebär att de har tillåtelse att vistas på tåg/tunnelbana spåren.

Montörerna är erfarna vad det gäller svetsning, kapning och att arbeta självständigt.