Om företaget

Företaget bildades år 1960, av Nils Jonsson, aktiebolaget Jonssons Smide AB fann sin form 1973. 2005 gjorde vi ett namnbyte till Jonssons Ståldörrar, eftersom företaget nu är specialicerat på försäljning samt montage av ståldörrar med tillbehör.

Vårt första objekt med säkerhetsdörrar var på Karlavägen i Stockholm, 1978 där vi sålde och monterade 50-tal dörrar.

Ett av våra lyckade koncept är att informationsflödet lätt flyter fram mellan olika parter. Våra säljare har själva arbetat på fält vilket gör att de har en god produktkunskap. Vi har också goda relationer mellan kund, säljare och montörer.  Företaget har ett gott rykte på marknaden vilket grundas på att vi existerat i över 40 år,  en mycket god ekonomi inom företaget samt arbetet och produkternas goda kvalitet.
Affärsidé

Genom en god kundrelation erbjuda en helhetslösning. Via  en  bra produkt och service.

Miljö och kvalitet

Våra insatser och vårt miljöarbete skall ständigt förbättras genom en helhetssyn på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vi har ett miljö och kvalitets system som gör att vi kan härleda alla produkter som vi säljer.

Montörerna har en egenkontroll med sig vid samtliga arbetsplatser. Där montören förbinder sig att montera dörren efter fabrikantens anvisningar.

Slumpvis sker kontroller ute vid arbetsplatsen av ledningen.
Montörerna har utbildning i Tritub.

Montörerna har utbildning i heta arbeten.
Montörerna är certifierade av såväl Daloc som Robust.

Våra montörer får konternueliga genomgångar av produktnyheter.
Montörerna skall på arbetsplatsen ge expertis på hur montaget skall utföras och om det krävs även påpeka om något bör göras annorlunda eller om materialet är felinköpt eller av sekunda vara.

Strategi

Genom ett stort utbud av dörrar i vårt hämtlager kunna tillgodose kundens behov snabbt. Vi har också möjlighet att hålla konkurrenskraftiga priser då vi kan beställa och lagra ett stort antal dörrar.

Vi har möjlighet att ”skräddarsy”, och modifiera dörrarna direkt när kunden väntar eller till dagen efter då vi har vår verkstad vägg i vägg med vårt hämtlager.

Vi har egna montörer som är auktoriserade av såväl Daloc som Robust. Som snabbt är tillgängliga för att montera upp dörrar, galler, dörrstängare etc.

Orderprocess

Vi har ett gott samarbete med våra fabrikanter. Informationen flyter lätt och vi får konternuelig information exakt var orden befinner sig och när/var leveranser är på väg. Vid leveransförsening informeras kunden direkt så att ny överenskommelse kan träffas.

Funktion/ behovstillfredsställelse

Jonssons Ståldörrars verksamhet är uppbyggd på att sälja en produkt tillsammans med en service. En helhetslösning till kunden. Vi skräddarsyr lösningar till kunden som innebär att företaget även kan utöka sitt utbud genom att anlita underentreprenörer så som låssmed, larmmontör, snickare och målare. Vi har möjlighet att modifiera om dörrarna, göra urtag etc , i vår verkstad samma dag som kunden vill ha dörren.

Våra kunder

Då vi öppnade vår butik i Haninge har vi fått mer och mer privatpersoner som kunder. Även lokala byggföretag.

Andra kunder är: Bostadsrättsföreningar, Byggföretag, alla de större byggbolagen, kommunala och statliga verk etc.

Våra kunder får gärna komma in och titta på vår utställning av brand och säkerhetsdörrar, vi har upplevt att man gärna vill ”känna” lite på produkten innan man köper den. Ofta har kunden också många frågor vilka vi gärna svarar på.

Våra kunder får:

  • Kostnadsfri rådgivning
  • Auktoriserade montörer
  • Två års garanti
  • Yrkesmässigt kunnande
  • Skräddarsydda produkter
  • Snabb service ( dörrar som modifieras eller urtag som görs i vår verkstad)
  • Stort urval av dörrar och tillbehör på vårt lager
  • Specialbeställda dörrar direkt från fabrik

Som kund hos oss kan du välja att köpa produkten med eller utan montage.