Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörren Daloc S43 är i första hand avsedd för lägenheter men monteras med fördel även i andra lokaler med krav på inbrottsskydd. Dörren är provad av Stöldskyddsföreningen SSF och certifierad av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering SBSC enligt den nya inbrottsstandarden SS-ENV 1627 MK3. S43 är även typgodkänd av SITAC i brandklass EI30 och A60 samt ljudklass 35/40dB. Tillverkningen sker under kontroll av Sveriges Pro

Klassningar
ljud klass R`w 35, 40* dB
Brandklass EI 30 eller A 60
Inbrottsskydd SS-EN 1627 RC3
EMI-B, EMI-C
vnings- och Forsk-ningsinstitut SP och av SBSC. Dörren är godkänd för såväl inåt-som utåtgående montage

Dörrblad
Dörrbladet är 58mm tjock överfalsat och består av stålplåt som profileras och limmas samman med dolda kantprofiler och invändiga inbrottsförstärkningar (Säkerhetsdörr avsedd för lägenheter i loftgångar och tillverkas i varmförzinkad stålplåt). SM 43 och SY43 levereras färdigmålade i någon av våra standardkulörer medan SL43 tillverkas med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

Karm
Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik. Infästning görs genom justerbara karmhylsor och insexnyckel. Detta ger ett snabbt montage och möjlighet till efterjustering.
Flera olika utförande av karm finns: Foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan. Karmar till loftgångsdörrar tillverkas i varmförzinkat utförande.

Tröskel
Dörrar med brandklass A60 levereras med förzinkad fasad anslagströskel medan dörrar till lägenheter levereras som standard med fasad anslagströskel av massiv ek.

Standardbeslag
Fix flerpunktslås i säkerhetsdörr S43 och Assa 565 i branddörr S30. Det inre dörrbladet förses med låskista Assa 565. Tappbärande gångjärn i varmförzinkat utförande. Övrigt se respektive dörr

Extra beslag
Mont. Kompl. Lås, postinlägg, dörrkik, Mek. Ringklocka, Nyckeltub, Sparkskydd gummi, Sparkskydd, rostfri plåt, urtag magnetkontakt, urtag låskolvskontakt, urtag karmöverföring, dörrstängare